مطالب مرتبط با کلید واژه

فضای مجازی


مسائل اقتصادی و تنگنای مالی نباید دلیلی بر زیرپا گذاشتن حقوق کودکان باشد / ماموریت نهادهای آموزشی نیاز به باز تعریف دارد / گذراندن دوره‌های فرزندپروری قبل از تولد فرزند ضروری است
دکتر الهه حجازی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران:

مسائل اقتصادی و تنگنای مالی نباید دلیلی بر زیرپا گذاشتن حقوق کودکان باشد / ماموریت نهادهای آموزشی نیاز به باز تعریف دارد / گذراندن دوره‌های فرزندپروری قبل از تولد فرزند ضروری است

روابط عمومی دانشگاه تهران: دکتر الهه حجازی؛ دانشیار دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران دانش‌آموخته رشته روانشناسی از دانشگاه پل والری فرانسه در سال ۱۳۶۶ است که کارشناسی ارشد و دکترای خود را در سال ۱۳۶۷ و ۱۳۷۱ در همین رشته در دانشگاه پاریس گذارنده است. تالیفات و ترجمه‌های متعددی در رشته روان‌شناسی دارد که از جمله می‌توان به «روانشناسی تربیتی در هزاره سوم» و «هوش عملی در زندگی روزمره» اشاره کرد. همچنین راهنمایی و مشاوره ده‌ها پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکترا از جمله کارنامه پژوهشی ایشان است. از مسئولیت‌های اجرایی ایشان می‌توان به معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، ریاست مجتمع آموزشی و فرهنگی دانشگاه تهران، مدیر کل دفتر بررسی و ارزیابی پژوهشی وزارت علوم و مشاور پژوهشی وزیر آموزش و پرورش اشاره کرد. ایشان هم‌اکنون ریاست دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه را برعهده دارند.

ادامه مطلب