مطالب مرتبط با کلید واژه

گروه بیوتکنولوژی


گزارش نشست رئیس دانشگاه تهران با اساتید و دانشجویان گروه بیوتکنولوژی | دغدغه کمبود فضای فیزیکی و وعده رئیس دانشگاه

گزارش نشست رئیس دانشگاه تهران با اساتید و دانشجویان گروه بیوتکنولوژی | دغدغه کمبود فضای فیزیکی و وعده رئیس دانشگاه

رئیس دانشگاه تهران در بازدید از گروه بیوتکنولوژی دانشگاه تهران در جریان مشکلات دانشجویان و استادان این گروه قرار گرفت و وعده داد ظرف چند ماه آینده، ساختمان جدیدی در اختیار گروه بیوتکنولوژی قرار گیرد.

ادامه مطلب