مطالب مرتبط با کلید واژه

داده‌‌های تلفن همراه


تشخیص و رهگیری بیماری افسردگی با کمک داده‌های تلفن همراه
دستاورد جدید محققان پژوهشکده فناوری‌های همگرای دانشگاه تهران

تشخیص و رهگیری بیماری افسردگی با کمک داده‌های تلفن همراه

پژوهشگران دانشگاه تهران موفق به طراحی اپلیکیشنی شدند که با استفاده از داده‌های تلفن همراه می‌توان به تشخیص و انتخاب درست روند درمان در بیماران افسرده کمک کرد.

ادامه مطلب