کرسی‌های یونسکو - آرشیو

برگزاری جشنواره ۱۹ روزه "از روز آب تا نوروز آب" در دانشگاه تهران

برگزاری جشنواره ۱۹ روزه "از روز آب تا نوروز آب" در دانشگاه تهران

سومین دوره جشنواره "از روز آب تا نوروز آب" از ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۰ تا دوم فروردین ماه ۱۴۰۱ یعنی در بازه زمانی بین روز ملی آب تا روز جهانی آب، توسط کرسی یونسکو ...