معاونت آموزشی - آرشیو

تسهیلات ویژه از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه تهران

تسهیلات ویژه از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه تهران

معاونت آموزشی دانشگاه تهران طی اطلاعیه از تسهیلات ویژه از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه تهران خبر داد. در اطلاعیه معاونت آموزشی دانشگاه تهران آمده است:

شرکت منظم در کلاس‌های درس الزامی است/ نحوه مواجهه با غیبت‌های غیرموجه/ برگزاری کلاس جبرانی برای دروس عملی ناتمام

شرکت منظم در کلاس‌های درس الزامی است/ نحوه مواجهه با غیبت‌های غیرموجه/ برگزاری کلاس جبرانی برای دروس عملی ناتمام

معاونت آموزشی دانشگاه تهران در اطلاعیه جدید ازسرگیری آموزش حضوری در دانشگاه تهران از تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۱، بر شرکت منظم در کلاس‌های درس تاکید و درباره نحوه مواجهه با غیبت‌های غیرموجه،برنامه‌ریزی دروس عملی ناتمام و ...