اطلاعیه برگزاری مزایده محدود باشگاه کارکنان دانشگاه

تعداد بازدید:۱۴
اطلاعیه برگزاری مزایده محدود باشگاه کارکنان دانشگاه
بسمه تعالی 
 
پیرو صورتجلسه ستاد امور رفاهی دانشگاه مبنی برمجوز واگذاری  باشگاه دانشگاه به بخش خصوصی و با عنایت به مجوز معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه ،اطلاعیه برگزاری مزایده محدود باشگاه کارکنان دانشگاه، جهت اطلاع پیمانکاران واجد شرایط به شرح ذیل اعلام می گردد:
 

1- فرم شرکت در مزایده (فورمت word)

2-قرارداد مزایده

 (فورمت word)

3-تعرفه قیمت غذاهای کارمندی (فورمت word)

4-تعرفه اجاره بهاء سالنها و امکانات جانبی

 (فورمت word)

5-آنالیز غذای کارمندی (فورمت word)