نُه استاد دانشگاه تهران، در فهرست سرآمدان علمی کشور

تعداد بازدید:۱۷۳۲
نُه استاد دانشگاه تهران در فهرست سرآمدان علمی کشور قرار گرفتند.

به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه تهران، نُه نفر از اعضای هیأت‌علمی دانشگاه تهران از سوی «فدراسیون سرآمدان علمی کشور» به عنوان سرآمدان علمی ایران انتخاب شدند.

بر اساس این گزارش، پس از دانشگاه علوم پزشکی تهران، در بین ۴۴ دانشگاه برتر ایران که پژوهشگران آن موفق به اخذ گرنت‌های پژوهشی و آزمایشگاهی شده‌اند، دانشگاه تهران در رتبه دوم سرآمدان علمی کشور قرار گرفت.

دکتر علی اکبر موسوی موحدی (مرکز بیوشیمی بیوفیزیک) و دکتر سید مهدی واعظ‌علائی (پردیس علوم) در قالب «گروه الف» و دکتر یاسر عبدی (پردیس علوم)، دکتر مهدی پورفتح (پردیس دانشکده‌های فنی)، دکتر سید شمس‌الدین مهاجرزاده (پردیس دانشکده‌های فنی)، دکتر عباس‌علی صابری (پردیس علوم)، دکتر فرناز جعفرپور (پردیس علوم)، دکتر محمدرضا گنجعلی (پردیس علوم) و دکتر میرفائز میری (پردیس علوم) در قالب «گروه ب» به عنوان سرآمدان علمی کشور در این فهرست قرار گرفته‌اند.

گفتنی است طبق آیین‌نامه فدراسیون سرآمدان علمی و برای حمایت از دستاوردهای علمی معتبر، هرساله، صد نفر از سرآمدان علمی کشور در قالب دو گروه «الف» و «ب» شناسایی و گر نت‌های پژوهشی و آزمایشگاهی در دو رده به آنها پرداخت می‌شود.


( ۱ )

نظر شما :