هفت استاد دانشگاه تهران، در فهرست سرآمدان علمی کشور

تعداد بازدید:۲۹۰۳
هفت نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران با عضویت در فدراسیون سرآمدان علمی ایران، در فهرست سرآمدان علمی کشور قرار گرفتند.

به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه تهران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، «فدراسیون سرآمدان علمی ایران» را با هدف دستیابی به مرجعیت علمی جهانی، راه‌اندازی کرده است.

طبق آیین‌نامه این فدراسیون و برای حمایت از دستاوردهای علمی معتبر، هرساله، صد نفر از سرآمدان علمی کشور در قالب دو گروه الف و ب شناسایی و گرنت‌های پژوهشی و آزمایشگاهی به آنها پرداخت می‌شود.

گفتنی است دکتر علی اکبر موسوی موحدی (مرکز بیوشیمی بیوفیزیک) در قالب گروه الف و دکتر یاسر عبدی (پردیس علوم)، دکتر مهدی پورفتح (پردیس دانشکده‌های فنی)، دکتر عباس‌علی صابری (پردیس علوم)، دکتر فرناز جعفرپور (پردیس علوم)، دکتر محمدرضا گنجعلی (پردیس علوم)، دکتر میرفائز میری (پردیس علوم)، در قالب گروه ب اعضای منتخب این فدراسیون در سال جاری هستند.


( ۷ )

نظر شما :