نشست رئیس دانشگاه تهران با اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکدگان فارابی برگزار شد

تعداد بازدید:۵۳۳
رئیس دانشگاه تهران امروز سه‌شنبه ۲۳ آذر ماه در ادامه سلسله دیدارها با اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده‌های دانشگاه تهران، در دانشکدگان فارابی حاضر شد و با اعضای هیئت علمی و کارکنان این دانشکدگان دیدار کرد.
نشست رئیس دانشگاه تهران با اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکدگان فارابی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، دکتر سیدمحمد مقیمی امروز در تالار فرهنگ دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، با بیان اینکه تحقق رویکرد دانشگاه تهران مبنی بر جهادعلمی برای تحقق دانشگاه کارآفرین با رویکرد مسئولیت‌پذیری اجتماعی، با مدیریت جهادی ممکن می‌شود، گفت: باور دارم که مدیریت جهادی دارای سه مولفه عقلانیت، معنویت و عملگرایی است.

رئیس دانشگاه تهران همچنین هر گونه تغییر مثبت و تحول‌گرایی در دانشگاه را مستلزم مشارکت همه ذی‌نفعان دانست.

دکتر مقیمی در تبئین سیاست تمرکززدایی از ساختار دانشگاه، تاکید کرد: در ساختار جدید، تمرکزگرایی در ستاد دانشگاه نخواهیم داشت و در حال بررسی هستیم تا اختیاراتی که می‌توان به صف واگذار کرد را به دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی تفویض کنیم.

وی با تاکید بر تعریف رشته‌های جدید بین‌رشته‌ای با نگاه به نیازهای جامعه و صنعت، از اعضای هیئت علمی، مدیران گروه‌های تخصصی و روسای دانشکده‌های دانشکدگان فارابی خواست تا در زمینه ارائه پیشنهاد و تدوین سرفصل‌های رشته‌های بین‌رشته‌ای جدید، فعالانه عمل کنند.

اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکدگان فارابی نیز در گفتگو با دکتر سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه و دکتر مهدی شهبازی مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران، پیشنهادهای خود درباره تحول‌گرایی در بخش‌های مختلف دانشگاه اعم از اداری، پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و ... را مطرح و دیدگاه‌هایشان را درباره امور مدیریتی و اجرایی دانشکدگان فارابی ارائه کردند.

کلید واژه ها: سید محمد مقیمی دانشگاه تهران دانشکدگان فارابی


نظر شما :