اطلاعیه برگزاری سیزدهمین نشست علمی دانش‌آموختگان دانشگاه تهران

تعداد بازدید:۴۴۶
روابط عمومی دانشگاه تهران: دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران، سیزدهمین نشست علمی دانش‌آموختگان دانشگاه تهران را با موضوع «یادگیری زیستن با سیستم پیچیده: حلقۀ گمشده در صنعت» برگزار می‌کند.
اطلاعیه برگزاری سیزدهمین نشست علمی دانش‌آموختگان دانشگاه تهران

بنا بر اطلاعیه اعلامی، سیزدهمین نشست علمی دانش‌آموختگان دانشگاه تهران با موضوع «یادگیری زیستن با سیستم پیچیده: حلقۀ گمشده در صنعت» با حضور دکتر فاطمه نصرتی، رئیس دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان (دبیر پنل) و سخنرانی دکتر عباس برآبادی، استاد دپارتمان فناوری و ایمنی دانشگاه ترومسو، دانشگاه قطب شمال نروژ (UiT) و استاد وابسته در مرکز دانشگاه سوالبارد نروژ و دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران و دکتر علی نوری قراحسنلو، دانشیار گروه مهندسی معدن دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین و دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.
 

زمان: چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ تا ۱۲
لینک برگزاری جلسه: https://vroom.ut.ac.ir/utpr

کلید واژه ها: دانش‌آموختگان دانشگاه تهران


( ۲ )

نظر شما :