اطلاعیه برگزاری دوازدهمین نشست علمی دانش‌آموختگان دانشگاه تهران

تعداد بازدید:۸۰۲
روابط عمومی دانشگاه تهران: دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه تهران، دوازدهمین نشست علمی دانش‌آموختگان دانشگاه تهران را با موضوع «چالش‌های تنظیم رقابت در پلتفرم‌های دیجیتال» برگزار می‌کند.
اطلاعیه برگزاری دوازدهمین نشست علمی دانش‌آموختگان دانشگاه تهران

بنا بر اطلاعیه اعلامی، دوازدهمین نشست علمی دانش‌آموختگان دانشگاه تهران با موضوع «چالش‌های تنظیم رقابت در پلتفرم‌های دیجیتال» با حضور دکتر فاطمه نصرتی، رئیس دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان (دبیر پنل) و سخنرانی دکتر ولی رستمی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران، دکتر محسن صادقی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران و محمدصادق فراهانی، دانشجوی دکتری و سرپرست معاونت پژوهش‌های بنیادین پژوهشکده شورای نگهبان و دانش‌آموختۀ دانشگاه تهران به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.

زمان: چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ تا ۱۲
لینک برگزاری جلسه: https://vroom.ut.ac.ir/utpr

کلید واژه ها: دانش‌آموختگان دانشگاه تهران


( ۳ )

نظر شما :