در مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک انجام شد

سنتز نانو حامل هوشمند جهت هدف‌گیری دقیق سلول‌های سرطانی تخمدان

تعداد بازدید:۷۷۰
روابط عمومی دانشگاه تهران: در پایان‌نامه سمیه قره‌قومی، دانشجوی دکتری مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، سنتز نانو حامل هوشمند جهت هدف‌گیری دقیق سلول‌های سرطانی تخمدان انجام شد.

به گزارش مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، سمیه قره‌قومی، دانشجوی مرکز در رساله دکتری خود با عنوان« مطالعۀ اثر هم‌زمان hTERT siRNA و ورتمانین بارگیری شده در نانوحامل بر مهار بیان ژن تلومراز در ردۀ سلولی تخمدان (SKOV-3)» موفق به سنتز نانوحامل هوشمند جهت هدف‌گیری دقیق سلول‌های سرطانی تخمدان شد.
در این پژوهش که در آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد، محققان با استفاده از فناوری نانو و علم به ویژگی‌های سلول‌های سرطانی تخمدان، موفق به سنتز یک نانوحامل هوشمند جهت هدف‌گیری سلول‌های سرطانی تخمدان شدند و در نهایت، رشد و تکثیر این سلول‌ها به‌طور چشمگیری کاهش پیدا کرد.
این رساله که به راهنمایی دکتر شهین احمدیان، استاد مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، انجام شده، به بیماری سرطان پرداخته است: «بیماری سرطان و شیوع گستردۀ آن در عصر حاضر، به علت تغییرات چشمگیر در شیوۀ زندگی انسان‌ها، به یک چالش اساسی در مباحث بالینی تبدیل شده است. خارج شدن سلول‌ها از روند طبیعی رشد خود و سرطانی‌شدن آنها، طی فرآیندهای مختلف روی می‌دهد که شناسایی این فرآیندها و کاهش سرعت پیشرفت آنها، یکی از جنبه‌های عملکردی مقابله با این بیماری محسوب می‌شود. روش‌های شیمی‌درمانی به علت عوارض جانبی گسترده در بیماران تحت درمان، باعث افزایش نگرانی‌ها در درمان این بیماری شده است، بنابراین توانایی هدف‌گیریِ سلول‌های سرطانی به‌صورت دقیق می‌تواند باعث کاهش عوارض جانبی عوامل شیمی‌درمانی شود و میزان بقای افراد تحت درمان را به‌طور چشمگیری افزایش دهد».
این یافته‌ها می‌توانند زمینه‌ساز مطالعات بیشتر و پیشرفت‌های مؤثر در مقابله با بیماری سرطان باشند.

کلید واژه ها: مرکز بیوشیمی و بیوفیزیک سرطان


( ۱ )

نظر شما :