وبینار «تجربه توسعه حرفه‌ای در آموزش پزشکی و کاربرد آن در آموزش عالی با تأکید بر آموزش مهندسی» برگزار می‌شود

تعداد بازدید:۴۱۶
روابط عمومی دانشگاه تهران: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران با همکاری انجمن آموزش مهندسی وبیناری با عنوان «تجربه توسعه حرفه‌ای در آموزش پزشکی و کاربرد آن در آموزش عالی با تأکید بر آموزش مهندسی» برگزار می‌کند.

این وبینار ۲۲ خرداد و با حضور دکتر عباس بازرگان از استادان پیشکسوت دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و دکتر علی اکبر سیاری استاد علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی و بینان‌گذار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار می‌شود.
 

 

 

کلید واژه ها: دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی وبینار


نظر شما :