ویژه گرامیداشت مقام زن

برگزیدگان زن در جشنواره‌های آموزش دانشگاه تهران

۱۴ بهمن ۱۳۹۹ | ۰۷:۵۷ کد : ۱۴۷۳۱ اخبار اخبار برگزیده اخبار رویدادها
تعداد بازدید:۱۷۰۷
روابط عمومی دانشگاه تهران: جشنواره های آموزش مهمترین رویداد آموزشی دانشگاه تهران است که همه ساله برگزار می شود. تاکنون ۷ دوره از این جشنواره برگزار شده و همه ساله در آن زنان (اساتید، پژوهشگران و دانشجویان) با کسب رتبه‌های متنوع در حوزه ها مختلف، جایگاه درخشانی از آن خود کرده اند. آنچه در ادامه می خوانید، مروری است بر لیست برگزیدگان زن در جشنواره های آموزش دانشگاه تهران از ابتدا تا کنون.

 

 

                 
دکتر ماندانا صدرزاده اردبیلی دکتر فریبا بهرامی بوده لالو دکتر شهره فاطمی دکتر صدیقه مسائلی
عضو هیأت علمی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی عضو هیأت علمی پردیس دانشکده‌های فنی عضو هیأت علمی پردیس دانشکده‌های فنی عضو هیأت علمی پردیس هنرهای زیبا
برگزیده هفتمین جشنواره آموزشی دانشگاه در سال ۱۳۹۹       برگزیده هفتمین جشنواره آموزشی دانشگاه در سال ۱۳۹۹       برگزیده هفتمین جشنواره آموزشی دانشگاه در سال ۱۳۹۹       برگزیده هفتمین جشنواره آموزشی دانشگاه در سال ۱۳۹۹
                         
                 
دکتر اعظم مانی ورنوسفادرانی سحر خواجه ئیان میترا جلال اقدسیان زهره قطبی
عضو هیأت علمی پردیس دانشکده‌های فنی پردیس علوم دانشکده جغرافیا پردیس دانشکده‌های فنی
برگزیده هفتمین جشنواره آموزشی دانشگاه در سال ۱۳۹۹       کارشناس برتر حوزه آموزش در هفتمین جشنواره آموزشی دانشگاه در سال ۱۳۹۹       کارشناس برتر حوزه آموزش در هفتمین جشنواره آموزشی دانشگاه در سال ۱۳۹۹       کارشناس برتر حوزه آموزش در هفتمین جشنواره آموزشی دانشگاه در سال ۱۳۹۹
                         
                 
معصومه اسماعیل‌زاده اعظم رسولی پروین سهیل شماعی دکتر الهه کولائی
پردیس هنرهای زیبا معاونت آموزشی معاونت آموزشی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
کارشناس برتر حوزه آموزش در هفتمین جشنواره آموزشی دانشگاه در سال ۱۳۹۹       کارشناس برتر حوزه آموزش در هفتمین جشنواره آموزشی دانشگاه در سال ۱۳۹۹       کارشناس برتر حوزه آموزش در هفتمین جشنواره آموزشی دانشگاه در سال ۱۳۹۹       عضو هیأت علمی برگزیده ششمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۸
                         
                 
دکتر آمنه رضایوف دکتر سارا مزینانی شریعتی دکتر زهرا آراستی دکتر نسیم طاهونی
عضو هیأت علمی پردیس علوم عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی عضو هیأت علمی پردیس دانشکده‌های فنی
برگزیده ششمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۸        برگزیده ششمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۸        برگزیده ششمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۸        برگزیده ششمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۸
                         
                 
فاطمه عزآبادی عظیمه نجومی فاطمه بیگدلی زهره حاجی محمدی
معاونت آموزشی پردیس علوم  پردیس فارابی  پردیس هنرهای زیبا
مدیر آموزشی برگزیده ششمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۸       کارشناس برتر حوزه آموزش در ششمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۸       کارشناس برتر حوزه آموزش در ششمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۸       کارشناس برتر حوزه آموزش در ششمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۸
                         
                 
سوسن خوارزمی دکتر زهرا طوطیان دکتر حمیرا مشیرزاده دکتر نسرین مصفا
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
کارشناس برتر حوزه آموزش در ششمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۸       برگزیده پنجمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۷        برگزیده پنجمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۷        برگزیده پنجمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۶
                         
                 
دکتر زهرا محمدی دکتر فرنوش فریدبد  دکتر لیلا تبریزی رائینی دکتر بیتا مشایخی
عضو هیأت علمی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی عضو هیأت علمی پردیس علوم عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت
برگزیده چهارمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۶       برگزیده چهارمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۶       برگزیده چهارمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۶       برگزیده چهارمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۶
                         
                 
دکتر هما ایرانی بهبهانی دکتر سوده اقتصاد دکتر معصومه ملک  دکتر طوبی کرمانی
عضو هیأت علمی پردیس دانشکده‌های فنی عضو هیأت علمی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی عضو هیأت علمی پردیس علوم عضو هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی
برگزیده چهارمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۶       برگزیده چهارمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۶       برگزیده چهارمین جشنواره آموزش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۶       برگزیده سومین جشنواره آموزش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۵
                         
                 
 دکتر صدیقه نبیان دکتر ژاله کهنموئی پور  دکتر فیروزه حقیقی  دکتر مرجان سیدی
عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی عضو هیأت علمی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی عضو هیأت علمی پردیس علوم عضو هیأت علمی پردیس علوم
برگزیده سومین جشنواره آموزش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۵       برگزیده سومین جشنواره آموزش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۵       برگزیده سومین جشنواره آموزش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۵       برگزیده سومین جشنواره آموزش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۵
                         
دکتر شهین احمدیان
مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک
معاون آموزشی برگزیده سومین جشنواره آموزش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۵

 

کلید واژه ها: جشنواره آموزش روز بزرگداشت مقام زن دانشگاه تهران


( ۲ )

نظر شما :