آگهی مناقصه خرید تجهیزات آزمایشگاهی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

تعداد بازدید:۴۴۱

پردیس ابوریحان دانشگاه تهران در نظر دارد خرید تجهیزات آزمایشگاهی خود را با اوراق اسناد خزانه اسلامی از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
شرکت کنندگان در مناقصه باید دارای شخصیت حقوقی و رتبه‌بندی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی با توجه به رقم مناقصه باشند.
لازم به ذکر است مبلغ قرارداد ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (پنج میلیارد) ریال و تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ (دویست و پنجاه میلیون) ریال و به صورت فیش نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی معتبر قابل قبول می‌باشد.‌‌‌‌‌
متقاضیان می‌توانند پیشنهادات خود را مطابق شرایط اعلام شده در اسناد مناقصه از ۰۱/‏۰۶/‏۱۳۹۸‬ تا ۱۰/‏۰۶/‏۱۳۹۸‬ در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه پردیس واقع در پاکدشت - بلوار امام رضا، تسلیم و رسید آن را دریافت نمایند.
جهت اطلاع از نحوه برگزاری، برنامه زمانی و مدارک مورد نیاز به منظور شرکت در مناقصه به سایت پردیس ابوریحان به نشانی https://abu.ut.ac.ir مراجعه نمائید.


( ۱ )

نظر شما :