فراخوان شناسایی پیمانکاران

تعداد بازدید:۲۷۰۳

دانشگاه تهران در نظر دارد نسبت به ارزیابی و انتخاب پیمانکاران دارای صلاحیت به منظور دعوت در مناقصه محدود واگذاری امور نگهداری تأسیسات پردیس مرکزی، پردیس شمالی و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت‌ها و پیمانکاران دارای شرایط زیر دعوت می‌نماید نسبت به ارائه مدارک مورد نیاز (رزومه کامل) حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۵ تیر ماه سال جاری اقدام نمایند. ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

مدارک مورد نیاز:
۱- ارائه مدارک مبنی بر حداقل ۳ تا ۵ سال فعالیت مناسب در زمینه‌های یاد شده؛
۲- ارائه تأئید صلاحیت از سازمان کار و امور اجتماعی در زمینه‌های یاد شده برای سال‌های فعالیت شرکت (حداقل دارای اعتبار در سال ۹۸ و۹۹)؛
۳- ارائه تصویر اساسنامه و آگهی ثبت شرکت و روزنامه رسمی؛
۴- ارائه گواهی بانکی مبنی بر اعتبار حساب بانکی شرکت؛
۵- ارائه تصویر حداقل سه قرارداد با سازمان‌های معتبر در زمینه‌های یاد شده همراه با گواهی حسن انجام کار.

آدرس تحویل مدارک: خیابان انقلاب – خیابان ۱۶ آذر- نبش خیابان ادوارد براون- پلاک ۲۰ – طبقه اول – دبیرخانه مدیریت طرح‌های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه تهران - تلفن: ۶۱۱۱۲۵۶۷


( ۱۶ )

نظر شما :