اطلاعیه؛ دستورالعمل اجرایی مدیریت پسماند در دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری

تعداد بازدید:۲۸۳۰
اداره کل نظارت بر طرح‌های عمرانی معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دستورالعمل اجرایی مدیریت پسماند در دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری را تصویب و ابلاغ کرد.

این دستورالعمل در جهت تحقق اهداف دستورالعمل مدیریت سبز (مصرف انرژی، مواد و حفظ محیط زیست) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۹۵، اجرای قانون مدیریت پسماندها مصوب سال ۱۳۸۳ و آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها مصوب سال ۱۳۸۴ و به منظور تبدیل دانشگاه‌های کشور به دانشگاه‌هایی سبز تهیه شده است.
دانشگاه‌های تحت نظارت این وزارتخانه موظف به رعایت این دستورالعمل و ایجاد بستر اجرایی مناسب برای آن می‌باشند.
هدف از تدوین و اجرای این دستورالعمل ارائه روش مدیریت بهینه انواع پسماندهای تولیدی در سطح دانشگاه‌های تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با رویکرد جلوگیری از تولید، کاهش تولید، افزایش حداکثری تفکیک در مبدأ، استفاده مجدد و بازیافت و به حداقل رسانی سمیت پسماند خارج شده از دانشگاه‌ها به‌منظور دفع نهایی است.
دامنه کاربرد این دستورالعمل تمامی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که در این دستورالعمل به اختصار دانشگاه نامیده می‌شوند.
متن کامل دستورالعمل اجرایی مدیریت پسماند در دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی، پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری، اینجا در دسترس است.


( ۶ )

نظر شما :