جلسه دفاع از رساله دکتری «تبیین نقش سازمان حرفه‌ای در شهرسازی، مورد پژوهش شهرسازی ایران»

تعداد بازدید:۱۶۳۹
بنفشه یادگارزاده، دانشجوی مقطع دکتری رشته شهرسازی، روز چهارشنبه ۳ بهمن ماه ۱۳۹۷ از رساله خود دفاع می‌کند.

عنوان رساله: «تبیین نقش سازمان حرفه‌ای در شهرسازی، مورد پژوهش شهرسازی ایران»

استاد راهنما: دکتر فرشاد نوریان

استادان داور: دکتر محمدمهدی عزیزی؛ دکتر بهناز امین‌زاده؛ دکتر مصطفی بهزادفر

زمان دفاع: چهارشنبه ۳ بهمن ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۳

مکان دفاع: سالن قضاوت دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران.


( ۹ )

نظر شما :