جلسه دفاع از رساله دکتری «تبیین عوامل مؤثر بر تبدیل سکونتگاه‌های روستایی به شهرهای کوچک پس از انقلاب اسلامی ایران (مطالعه موردی: استان گیلان)»

تعداد بازدید:۱۹۷۵
مهدی برنافر، دانشجوی مقطع دکتری رشته شهرسازی، روز سه‌شنبه ۲ بهمن ماه ۱۳۹۷ از رساله خود دفاع می‌کند.

عنوان رساله: «تبیین عوامل مؤثر بر تبدیل سکونتگاه‌های روستایی به شهرهای کوچک پس از انقلاب اسلامی ایران (مطالعه موردی: استان گیلان)»

استاد راهنما: دکتر محمدمهدی عزیزی

استاد مشاور: دکتر اسفندیار زبردست

استادان داور: دکتر فرشاد نوریان؛ دکتر بهناز امین‌زاده؛ دکتر محمدحسین شریف‌زادگان

زمان دفاع: سه‌شنبه ۲ بهمن ماه ۱۳۹۷ ساعت ۸

مکان دفاع: سالن قضاوت دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران.


( ۳ )

نظر شما :