جلسه دفاع از رساله دکتری «مکانیزم سایش - خوردگی لایه نفوذی تشکیل شده در اثر اکسایش حرارتی آلیاژ Ti-۶Al-۴V در محلول سازگار با بدن»

تعداد بازدید:۱۳۸۲
روح‌اله یزدی، دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی متالورژی و مواد، روز سه شنبه ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۷ از رساله خود دفاع می‌کند.

عنوان رساله: «مکانیزم سایش - خوردگی لایه نفوذی تشکیل شده در اثر اکسایش حرارتی آلیاژ Ti-6Al-4V در محلول سازگار با بدن»
‌‌‌‌

استاد راهنما: دکتر حمیدرضا قاسمی منفرد راد‌‌‌‌‌‌‌

استادان داور: دکتر محمود حیدرزاده سهی، دکتر چنگیز دهقانیان، دکتر حسن ثقفیان، دکتر محمدمهدی هادوی

زمان دفاع: سه شنبه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۶

مکان دفاع: سالن آمفی‌تئاتر دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران.


نظر شما :