اطلاعیه حمایت از فعالیت‌های آموزشی-پژوهشی در حوزه اوراسیای مرکزی

تعداد بازدید:۱۷۱۳
مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران از فعالیت‌های آموزشی-پژوهشی در حوزه اوراسیای مرکزی حمایت می‌کند. متن اطلاعیه این مرکز به این شرح است:
اطلاعیه حمایت از فعالیت‌های آموزشی-پژوهشی در حوزه اوراسیای مرکزی

مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران اقدام به راه‌اندازی سامانه طرح‌های پژوهشی به منظور دریافت پیشنهاد انجام طرح‌های پژوهشی، تألیف و ترجمه کتاب کرده است.
علاقه‌مندان حوزه مطالعات اوراسیای مرکزی، می‌توانند برای فرستادن آثار خود در مورد مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، روابط خارجی و... در کشورهای این منطقه گسترده، به آدرس http://cces.ir مراجعه کنند.
شورای علمی مرکز در جهت کمک به تأمین هر چه بهتر منافع ملی و رفع نیازهای کشور برای پژوهش‌های کاربردی، به‌ویژه در زمینه روابط ایران با کشورهای اوراسیای مرکزی اولویت قائل است. در صورت تأیید داوران مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی، این پیشنهادها قابل اجرا خواهد بود.
علاوه بر این حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری در مورد مسائل اوراسیای مرکزی در دستور کار این مرکز قرار دارد. دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که طرح پژوهشی خود را به تصویب گروه‌های آموزشی رسانده‌اند، می‌توانند تا پایان آذر ۱۳۹۷ درخواست خود را همراه با طرح پژوهشی پایان‌نامه/رساله جهت بررسی در شورای علمی مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی به این مرکز به آدرس خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، طبقه چهارم، اتاق ۴۰۱ و ۴۰۲ تحویل دهند.


( ۱ )

نظر شما :