آگهی مناقصه / تهیه و آماده سازی مواد اولیه، طبخ و توزیع غذاهای دانشجویی دانشکده الهیات

۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | ۰۹:۰۶ کد : ۳۲۹۳۸ آگهی مزایده / مناقصه
تعداد بازدید:۳۱

دانشگاه تهران در نظر دارد تهیه و آماده سازی مواد اولیه، طبخ و توزیع غذاهای دانشجویی دانشکده الهیات خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
لذا متقاضیان واجد شرایط می‌توانند حداکثر تا تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و مراجعه به شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰۸۰ نسبت به کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر :۰۲۱۶۱۱۱۲۴۴۱

 

کلید واژه ها: مناقصه


نظر شما :