دانشگاه تهران در میان برترین‌های جهان در رتبه‌بندی «سایمگو» | جایگاه ملی و جهانی دانشگاه تهران را در حوزه‌های موضوعی مختلف ببینید

تعداد بازدید:۲۰۹۲
بر پایۀ ویرایش تازۀ نظام رتبه‌بندی «سایمگو»، دانشگاه تهران در جایگاه ۴۰۲ جهان جای گرفته است. در ویرایش پیشین این نظام رتبه‌بندی، دانشگاه تهران در جایگاه ۴۸۲ جهان قرار گرفته بود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، نخستین هدف آزمایشگاه «سایمگو» از انتشار سیاهه دانشگاه‌های برتر، نه رتبه‌‌‌بندی مؤسسه‌‌‌ها، بلکه ارائۀ یک ابزار فراگیرِ علم‌‌‌سنجی برای سیاست‌گذاران، مؤسسه‌‌‌ها، و مدیران پژوهشی است. از این رو، آنها می‌‌‌توانند برون‌دادهای پژوهشی خود را تحلیل و ارزیابی کنند و راه‌‌‌هایی برای بهبود بیابند.
رتبه‌‌‌بندی «سایمگو» از فراگیرترین نظام‌های رتبه‌‌‌بندی جهانی مؤسسه‌های آموزشی، پژوهشی، و بهداشتیِ دولتی، و خصوصی در جهان به شمار می‌رود. پژوهش، نوآوری، و تأثیر اجتماعی سه بُعدی هستند که ۱۳ سنجۀ کلیدیِ ارزیابی مؤسسه‌ها را در این نظام پوشش می‌دهند. بر اساس جدیدترین ویرایش نظام رتبه‌بندی «سایمگو»، دانشگاه تهران در بعد پژوهشی در جایگاه جهانی ۲۱۶، در بعد نوآوری در جایگاه ۳۸۳ و در بعد اجتماعی در جایگاه ۱۹۶ جهان قرار گرفته است.
افزون بر رتبه‌بندی کلی / فراگیر، «سایمگو» مؤسسه‌ها و دانشگاه‌های جهان را از دیدگاه موضوعی نیز ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند.

جایگاه ملی و جهانی دانشگاه تهران در زمینه‌های موضوعی گوناگون در نظام رتبه‌بندی «سکیمگو»

 

کلید واژه ها: رتبه‌بندی رتبه‌بندی سایمگو


( ۲۵ )

نظر شما :