آگهی مزایده / واحد چاپ و تکثیر دانشکدگان فنی شماره ۱

۲۰ دی ۱۴۰۱ | ۱۵:۴۲ کد : ۳۲۴۳۲ آگهی مزایده / مناقصه
تعداد بازدید:۳۳

دانشگاه تهران در نظر دارد واحد چاپ و تکثیر دانشکدگان فنی شماره ۱ خود را از طریق مزایده و به صورت اجاره واگذار نماید. لذا از متقاضیان گرامی دعوت می‌گردد با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir (شماره فراخوان ۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۱۱۹) حداکثر تا صبح روز ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر ۰۲۱۶۱۱۱۲۴۴۱

کلید واژه ها: مزایده


نظر شما :