معرفی کتاب: فرایند برنامه‌ریزی مسکن

۲۸ آذر ۱۴۰۱ | ۱۰:۳۱ کد : ۳۲۰۲۴ گفت‌وگو و گزارش
تعداد بازدید:۲۱۳
فرایندی علمی برای حل مسئله مسکن کشور در کتاب استاد دانشگاه تهران که به تازگی روانه بازار نشر شده است، ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، دکتر محمدمهدی عزیزی عضو هیأت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران در کتاب «فرایند برنامه‌ریزی مسکن»، فرایندی علمی برای حل مسئله مسکن کشور ارائه کرده است.
این کتاب که توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است، با بررسی مفاهیم، رویکردها و ابعاد مسکن و همچنین بررسی نمونه‌های تجربی، نسبت به تبیین یک چارچوب برای برنامه‌ریزی مسکن کمک می‌کند.
این کتاب قدم قابل اعتنایی در راستای کمک به دولت‌ها جهت حرکت به سمت فرایندی علمی در راستای حل مسئله مسکن کشور است.
در این کتاب به مقوله مسکن به عنوان مسئله مهم و مزمن نظام برنامه‌ریزی کشور پرداخته شده است که در طول دهه‌های اخیر همواره به عنوان مسئله و بعضاً بحران باقی مانده است.
برنامه‌ریزی مسکن از مهم‌ترین و شاید پیچیده‌ترین موضوعات برنامه‌ریزی در همه جوامع تلقی می‌شود. تنوع در ابعاد مسکن، فرابخشی‌بودن و اثرگذاری عوامل بیرونی بر آن، موضوع برنامه‌ریزی مسکن را با چالش‌های فراوانی مواجه می‌کند.
نویسنده تولید مسکن کافی و ایجاد محیط‌های مسکونی مناسب و کارآمد را نیازمند رویکردی فراتر از نگاه صرف به تولید کالبد واحدهای مسکونی می‌داند، به‌گونه‌ای که محیط بیرونی واحدهای مسکونی می‌تواند از اهمیت تعیین‌کننده‌تری در موفقیت برنامه‌های مسکن برخوردار باشد.
این کتاب این نتیجه را به دست می‌دهد که تبیین علمی، منطقی و صحیح فرایند برنامه‌ریزی مسکن که نتیجة آن خلق محیط‌های مسکونی مناسب و کارآمد باشد، نقشی کلیدی و تعیین‌کننده در موفقیت برنامه‌های مسکن دارد.
کتاب فرایند برنامه‌ریزی مسکن شامل ۱۰ فصل با عناوین «نظریه‌ها و رویکردهای اجتماعی و اقتصادی در برنامه‌ریزی مسکن»، «نظریه‌ها و رویکردهای کالبدی و زیست‌محیطی در برنامه‌ریزی مسکن»، «نظریه‌ها و رویکردهای سیاست‌گذاری و مدیریت در برنامه‌ریزی مسکن»، «جایگاه زمین و مصالح ساختمانی در توسعة شهری و مسکن»، «مسکن و توسعة شهری»، «مسکن و توسعة محله‌ای»، «مسکن و محیط مسکونی»، «تجارب برنامه‌ریزی مسکن در ایران»، «شاخص‌های برنامه‌ریزی مسکن» و «فرایند برنامه‌ریزی جامع مسکن» در ۲۷۶ صفحه منتشر شده است.

کلید واژه ها: دانشکده شهرسازی دانشکدگان هنرهای زیبا


( ۲ )

نظر شما :