آگهی مناقصه / اجرای پروژه تکمیل سفت کاری و ... دانشکده فنی کاسپین

۰۱ آذر ۱۴۰۱ | ۱۸:۱۵ کد : ۳۱۵۳۰ آگهی مزایده / مناقصه
تعداد بازدید:۵۳

دانشگاه تهران در نظر دارد اجرای پروژه تکمیل سفت کاری و عملیات نازک کاری، تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمان شماره سه خوابگاه‌های خواهران و ساختمان شماره دو خوابگاه‌های برادران دانشکده فنی کاسپین خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان محترم دعوت بعمل می‌آید حداکثر تا تاریخ سوم آذر ماه ۱۴۰۱ با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت https://setadiran.ir شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰۷۳ نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر: ۰۲۱۶۱۱۱۲۴۴۱ و ۰۲۱۶۱۱۱۲۵۵۷

 

کلید واژه ها: مناقصه


نظر شما :