مجلۀ طب دامپزشکی ایران در پایگاه بین‌المللی اسکوپوس نمایه شد

۲۱ مرداد ۱۴۰۱ | ۲۰:۰۸ کد : ۲۹۹۷۸ دستاوردها / پایان‌نامه‌‌ها اخبار پژوهشی
تعداد بازدید:۲۸۰
مجلۀ طب دامپزشکی ایران به صاحب امتیازی دانشگاه تهران، پس از ۱۶ سال انتشار مستمر به زبان انگلیسی در دانشکدۀ دامپزشکی دانشگاه تهران، در پایگاه بین‌المللی اسکوپوس نمایه شد.
مجلۀ طب دامپزشکی ایران در پایگاه بین‌المللی اسکوپوس نمایه شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، مجلۀ طب دامپزشکی ایران (Iranian Journal of Veterinary Medicine)، مقالات علمی پژوهشی و مروری را در زمینه‌های آناتومی، فیزیولوژی، بیوشیمی، داروشناسی، باکتری‌شناسی، ویروس‌شناسی، ایمونولوژی، بیولوژی مولکولی، پاتولوژی، بهداشت عمومی، انگل‌شناسی، بیماری‌های عفونی، علوم بالینی، جراحی، اپیدمیولوژی، غدد درون ریز، تغذیه، دامپزشکی جایگزین، رفاه و تکامل مورد بررسی و داوری قرار می‌هد و به چاپ می‌رساند.

تا کنون ۳۹۱ مقاله توسط این فصلنامه علمی پژوهشی پذیرش شده و ۵۶ شماره از آن به چاپ رسیده است.

دکتر سید مهدی قمصری استاد جراحی دامپزشکی و دکتر مرتضی زنده دل خیبری استاد نوروفیزیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران به تربیت مدیرمسئول و سردبیر مجلۀ طب دامپزشکی ایران هستند.

دکتر افشین آخوندزاده بستی استاد بهداشت مواد غذایی، دکتر محمد مهدی دهقان استاد جراحی دامپزشکی، دکتر امیر نیاسری نسلجی استاد مامایی دامپزشکی، دکتر سید مصطفی پیغمبری استاد بیماری‌های طیور، دکتر صدیقه نبیان استاد انگل‌شناسی دامپزشکی، دکتر فرهنگ ساسانی استاد آسیب‌شناسی دامپزشکی، دکتر مهدی سلطانی استاد بیماری‌های آبزیان و دکتر جلیل مهرزاد دانشیار ایمنی‌شناسی دامپزشکی از جمله اساتید دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران هستند که به عنوان عضو هیأت تحریریه با مجلۀ طب دامپزشکی ایران همکاری دارند.

همچنین این نشریه در هیأت تحریریه خود از ظرفیت اساتید ایرانی و غیرایرانی فعال در دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی معتبر کشورهای آمریکا، انگلستان، آلمان، نیوزلند، استرالیا، دانمارک، ایتالیا، مصر و ترکیه بهره می‌برد.

کلید واژه ها: مجله علمی مجله طب دامپزشکی ایران دامپزشکی دانشکده دامپزشکی آناتومی فیزیولوژی بیوشیمی داروشناسی باکتری‌شناسی ویروس‌شناسی ایمونولوژی بیولوژی مولکولی پاتولوژی بهداشت عمومی انگل‌شناسی بیماری‌های عفونی علوم بالینی جراحی دامپزشکی اپیدمیولوژی غدد درون ریز تغذیه دامپزشکی جایگزین مرتضی زنده دل خیبری دکتر سید مهدی قمصری


( ۱ )

نظر شما :