آگهی مزایده / فضاهای تجاری متعلق به اداره کل امور خوابگاه‌ها

۱۴ تیر ۱۴۰۱ | ۱۳:۲۷ کد : ۲۹۲۸۶ آگهی مزایده / مناقصه
تعداد بازدید:۵۲

دانشگاه تهران در نظر دارد تعدادی از فضاهای تجاری متعلق به اداره کل امور خوابگاه‌های خود را (به شرح جدول ذیل) از طریق تشریفات مزایده (مرحله دوم) و به صورت اجاره واگذار نماید. لذا از علاقه مندان واجد شرایط دعوت بعمل می‌آید حداکثر تا تاریخ هجدهم تیرماه با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و شماره فراخوان‌های اعلام شده نسبت به اطلاع از جزئیات مزایده و بارگذاری اطلاعات خود اقدام نمایند.

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: ۰۲۱۶۱۱۱۲۴۴۱

ردیف

عنوان

شماره فراخوان

1

اجاره خواربار فروشی پردیس مرکزی متعلق به اداره کل امورخوابگاه های دانشگاه تهران - مرحله دوم

5001093197000058

۲

اجاره خوار و بار فروشی (جلال) متعلق به اداره کل امورخوابگاه های دانشگاه تهران - مرحله دوم

5001093197000059

۳

اجاره خوار و بار فروشی (جلال) متعلق به اداره کل امورخوابگاه های دانشگاه تهران - مرحله دوم

5001093197000060

۴

اجاره سالن ورزشی شهید چمران متعلق به اداره کل امورخوابگاه های دانشگاه تهران- مرحله دوم

5001093197000061

۵

اجاره میوه فروشی فاطمیه متعلق به اداره کل امورخوابگاه های دانشگاه تهران - مرحله دوم

5001093197000062

۶

اجاره میوه فروشی چمران متعلق به اداره کل امورخوابگاه های دانشگاه تهران- مرحله دوم

5001093197000063

۷

اجاره فروشگاه پوشاک و لوازم ورزشی پردیس مرکزی اداره کل امورخوابگاه های دانشگاه تهران- مرحله دوم

5001093197000064

۸

اجاره مغازه فروش لوازم بهداشتی(فاطمیه) متعلق به اداره کل امورخوابگاه های دانشگاه تهران- مرحله دوم

5001093197000065

۹

اجاره واحد چاپ و تکثیر (فاطمیه) متعلق به اداره کل امور خوابگاه های دانشگاه تهران - مرحله دوم

5001093197000066

۱۰

اجاره واحد چاپ و تکثیر پردیس مرکزی متعلق به اداره کل امور خوابگاه های دانشگاه تهران- مرحله دوم

5001093197000067

۱۱

اجاره مغازه خرازی (چمران) متعلق به اداره کل امورخوابگاه های دانشگاه تهران- مرحله دوم

5001093197000068

۱۲

اجاره واحد صنفی خوابگاه حافظ متعلق به اداره کل امور خوابگاه های دانشگاه تهران- مرحله دوم

5001093197000069

۱۳

اجاره خوار و بار فروشی (چمران) متعلق به اداره کل امورخوابگاه های دانشگاه تهران مرحله دوم

5001093197000070

۱۴

اجاره آرایشگاه (چمران) متعلق به اداره کل امورخوابگاه های دانشگاه تهران- مرحله دوم

5001093197000071

۱۵

اجاره خوار و بار فروشی (سعادت آباد) متعلق به اداره کل امورخوابگاه های دانشگاه تهران- مرحله دوم

5001093197000072

۱۶

اجاره نانوایی سنگکی (فاطمیه) متعلق به اداره کل امور خوابگاه های دانشگاه تهران- مرحله دوم

5001093197000073

۱۷

اجاره مغازه کبابی (کوی) متعلق به ادار کل امور خوابگاه های دانشگاه تهران - مرحله دوم

5001093197000074

۱۸

اجاره آرایشگاه پردیس مرکزی متعلق به اداره کل امور خوابگاه های دانشگاه تهران - مرحله دوم

5001093197000075

۱۹

اجاره خیاطی (فاطمیه) متعلق به اداره کل امور خوابگاه های دانشگاه تهران - مرحله دوم

5001093197000076

۲۰

اجاره آرایشگاه (جلال) متعلق به اداره کل امور خوابگاه های دانشگاه تهران- مرحله دوم

5001093197000077

۲۱

اجاره واحد ارائه خدمات کامپیوتری متعلق به اداره کل امور خوابگاه های دانشگاه تهران - مرحله دوم

5001093197000078

۲۲

اجاره غرفه فروش عطر متعلق به اداره کل امور خوابگاه های دانشگاه تهران - مرحله دوم

5001093197000079

۲۳

اجاره خوار و بار فروشی خوابگاه فاطمیه متعلق به اداره کل امورخوابگاه های دانشگاه تهران- مرحله دوم

5001093197000080

۲۴

اجاره بستنی و آبمیوه فروشی پردیس مرکزی متعلق به اداره کل امور خوابگاه های دانشگاه تهران- مرحله دوم

5001093197000081

۲۵

اجاره بوفه سینما متعلق به اداره کل امورخوابگاه های دانشگاه تهران - مرحله دوم

5001093197000082

۲۶

اجاره نانوایی پردیس مرکزی متعلق به اداره کل امور خوابگاه های دانشگاه تهران- مرحله دوم

5001093197000083

۲۷

اجاره میوه فروشی پردیس مرکزی متعلق به اداره کل امورخوابگاه های دانشگاه تهران - مرحله دوم

5001093197000084

۲۸

اجاره خشکشویی جدید پردیس مرکزی متعلق به اداره کل امورخوابگاه های دانشگاه تهران - مرحله دوم

5001093197000085

۲۹

اجاره خیاطی پردیس مرکزی متعلق به اداره کل امورخوابگاه های دانشگاه تهران- مرحله دوم

5001093197000086

۳۰

اجاره فروشگاه پوشاک پردیس مرکزی متعلق به اداره کل امور خوابگاه های دانشگاه تهران- مرحله دوم

5001093197000087

۳۱

اجاره فروشگاه پوشاک خوابگاه فاطمیه متعلق به اداره کل امور خوابگاه های دانشگاه تهران- مرحله دوم

5001093197000088

۳۲

اجاره آرایشگاه فاطمیه متعلق به اداره کل امور خوابگاه های دانشگاه تهران- مرحله دوم

5001093197000089

کلید واژه ها: مزایده


( ۱ )

نظر شما :