تاثیر ورزش بر نوزایی قلبی مبتلایان به سکته قلبی در دانشگاه تهران بررسی شد

۱۷ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۲:۱۲ کد : ۲۹۲۶ اخبار
تعداد بازدید:۱۳۰۱
محققان دانشگاه تهران ثابت کردند که فعالیت ورزشی، به عنوان محرکی مثبت، از راه سازوکار سلولی ـ مولکولی، ظرفیت نوزایی قلبی مبتلایان به سکته قلبی را افزایش می‌دهد.

به گزارش روابط ‌عمومی دانشگاه تهران، دکترمحمد همتی‌نفر، دانشجوی دکتری دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه تهران، در طرحی به سرپرستی دکتر عباسعلی گائینی، به بررسی تأثیر شدت تمرین ورزشی بر ظرفیت نوزایی قلبی در مبتلایان به سکته قلبی پرداخت و نتایج حاصل از این تحقیق، نشان می‌دهد که تمرینات ورزشی بر عملکرد قلبی این بیماران تاثیر مثبتی دارد.

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر شدت تمرین ورزشی بر ظرفیت نوزایی قلبی مبتلایان به سکته قلبی بوده است و نتایج مطالعه حاضر نشان داده است که صرف نظر از شدت تمرین ورزشی، ورزش عملکرد قلبی متبلایان به سکته قلبی را بهبود می‌بخشد. با وجود این، تمرین ورزشی با شدت کم، در مقایسه با تمرین ورزشی با شدت متوسط و زیاد، در افزایش ظرفیت نوزایی قلبی مبتلایان به MI مؤثرتر می‌باشد.

یاد‌آور می‌شود این مطالعه، برای اولین بار در جهان، بر روی آزمودنی‌های مبتلا به سکته قلبی انجام‌شده است و نتایج حاصل از آن حاکی است که افراد مبتلا به سکته قلبی می‌توانند با حداقل فعالیت ورزشی به بهبود عملکرد دستگاه قلبی ـ عروقی خود کمک کنند. 


نظر شما :