آگهی مزایده / رادیولوژی بخش دندانپزشکی

۱۱ تیر ۱۴۰۱ | ۱۵:۳۸ کد : ۲۹۱۹۲ آگهی مزایده / مناقصه
تعداد بازدید:۳۹

دانشگاه تهران در نظر دارد واحد رادیولوژی بخش دندانپزشکی مرکز بزرگمهر خود را از طریق مزایده و به صورت اجاره واگذار نماید. لذا از متقاضیان گرامی دعوت می‌گردد با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir (شماره فراخوان ۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰۵۱) نسبت به بارگذاری اطلاعات خود اقدام نموده و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۶۱۱۱۲۴۴۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

کلید واژه ها: مزایده


نظر شما :