آگهی مزایده / بوفه دانشکدگان فنی

۱۱ تیر ۱۴۰۱ | ۱۵:۳۷ کد : ۲۹۱۹۱ آگهی مزایده / مناقصه
تعداد بازدید:۶۹

دانشگاه تهران در نظر دارد بوفه متعلق به دانشکدگان فنی خود را از طریق مزایده (مرحله دوم) و به صورت اجاره واگذار نماید. لذا از متقاضیان گرامی دعوت می‌گردد با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir (شماره فراخوان ۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰۵۲) نسبت به بارگذاری اطلاعات خود اقدام نموده و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۶۱۱۱۲۴۴۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

کلید واژه ها: مزایده


( ۱ )

نظر شما :