آگهی مزایده / چاپ و تکثیر دانشکدگان علوم

۱۱ تیر ۱۴۰۱ | ۱۵:۳۶ کد : ۲۹۱۹۰ آگهی مزایده / مناقصه
تعداد بازدید:۲۰

دانشگاه تهران در نظر دارد واحد چاپ و تکثیر متعلق به دانشکدگان علوم خود را از طریق مزایده (مرحله دوم) و به صورت اجاره واگذار نماید. لذا از متقاضیان گرامی دعوت می‌گردد با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir (شماره فراخوان ۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰۵۳) نسبت به بارگذاری اطلاعات خود اقدام نموده و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۶۱۱۱۲۴۴۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

کلید واژه ها: مزایده


نظر شما :