آگهی مزایده / چاپ و تکثیر دانشکده علوم و فنون

۱۱ تیر ۱۴۰۱ | ۱۵:۳۴ کد : ۲۹۱۸۹ آگهی مزایده / مناقصه
تعداد بازدید:۲۵

دانشگاه تهران در نظر دارد واحد چاپ و تکثیر متعلق به دانشکده علوم و فنون خود را از طریق مزایده (مرحله دوم) و به صورت اجاره واگذار نماید. لذا از متقاضیان گرامی دعوت می‌گردد با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir (شماره فراخوان ۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰۵۴) نسبت به بارگذاری اطلاعات خود اقدام نموده و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۶۱۱۱۲۴۴۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

کلید واژه ها: مزایده


نظر شما :