آگهی مزایده / چاپ و تکثیر کتابخانه مرکزی

۱۱ تیر ۱۴۰۱ | ۱۵:۳۰ کد : ۲۹۱۸۶ آگهی مزایده / مناقصه
تعداد بازدید:۲۳

دانشگاه تهران در نظر دارد واحد چاپ و تکثیر متعلق به کتابخانه مرکزی خود را از طریق مزایده (مرحله سوم) و به صورت اجاره واگذار نماید. لذا از متقاضیان گرامی دعوت می‌گردد با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir (شماره فراخوان ۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰۵۷) نسبت به بارگذاری اطلاعات خود اقدام نموده و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۶۱۱۱۲۴۴۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

کلید واژه ها: مزایده


نظر شما :