آگهی مناقصه / مخزن آب آشامیدنی ساری

۰۸ تیر ۱۴۰۱ | ۱۰:۳۳ کد : ۲۹۱۱۰ آگهی مزایده / مناقصه
تعداد بازدید:۱۷

دانشگاه تهران در نظر دارد ساخت، حمل و نصب منبع فلزی ذخیره سازی آب آشامیدنی مجتمع خزرآباد خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت می‌شود تا با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) حداکثر تا تاریخ ۰۲/‏۰۴/‏۱۴۰۱‬ به آدرس www.setadiran.ir شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰۲۶ نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر ۰۲۱۶۱۱۱۲۴۴۱

 

کلید واژه ها: مناقصه


نظر شما :