آگهی مناقصه / تأمین میل‌گردها

۰۸ تیر ۱۴۰۱ | ۱۰:۳۰ کد : ۲۹۱۰۹ آگهی مزایده / مناقصه
تعداد بازدید:۱۶

دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران درنظر دارد بخشی از میل‌گردهای مورد نیاز خود (خرید، حمل و تحویل) را از طریق برگزاری تشریفات مناقصه عمومی تأمین نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت می‌شود تا با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) حداکثر تا تاریخ ۰۲/‏۰۴/‏۱۴۰۱‬ به آدرس www.setadiran.ir شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰۲۷ نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر ۰۲۱۶۱۱۱۲۴۴۱

کلید واژه ها: مناقصه


نظر شما :