آگهی مناقصه / فضای سبز اداره کل امور خوابگاه‌ها (مرحله دوم)

۰۵ تیر ۱۴۰۱ | ۱۲:۰۸ کد : ۲۹۰۱۷ آگهی مزایده / مناقصه
تعداد بازدید:۵۳

دانشگاه تهران در نظر دارد تنظیف و نگهداری فضای سبز کوی (اداره کل امور خوابگاه‌ها و کلیه ساختمان‌ها و واحدهای تابعه) خود را از طریق مناقصه (مرحله دوم) به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان گرامی دعوت به عمل می‌آید تا تاریخ ۰۷/‏۰۴/‏۱۴۰۱‬ با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰۲۶ نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر: ۰۲۱۶۱۱۱۲۴۴۱

 

کلید واژه ها: مناقصه


نظر شما :