آگهی مناقصه / تاسیسات باغ موزه نگارستان و موزه مقدم (مرحله دوم)

۰۵ تیر ۱۴۰۱ | ۱۲:۰۷ کد : ۲۹۰۱۶ آگهی مزایده / مناقصه
تعداد بازدید:۱۸

دانشگاه تهران در نظر دارد راهبری و نگهداری تأسیسات مکانیکی و الکتریکی باغ موزه نگارستان و موزه مقدم خود را از طریق مناقصه (مرحله دوم) به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان گرامی دعوت به عمل می‌آید تا تاریخ ۰۷/‏۰۴/‏۱۴۰۱‬ با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰۲۵ نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر: ۰۲۱۶۱۱۱۲۴۴۱

کلید واژه ها: مناقصه


نظر شما :