آگهی مزایده / گلخانه‌های دانشکده دامپزشکی

۲۹ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۰:۴۸ کد : ۲۸۸۲۷ آگهی مزایده / مناقصه
تعداد بازدید:۲۱

دانشگاه تهران در نظر دارد تعداد دو قطعه از اراضی کشاورزی گلخانه‌ای متعلق به دانشکده دامپزشکی خود را از طریق مزایده و به صورت اجاره واگذار نماید. لذا از متقاضیان گرامی دعوت می‌گردد با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir (شماره فراخوان ۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰۴۶) نسبت به بارگذاری اطلاعات خود اقدام نموده و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۶۱۱۱۲۴۴۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

کلید واژه ها: مزایده


نظر شما :