آگهی مزایده / تعدادی از فضاهای تجاری متعلق به اداره کل امور خوابگاه‌ها

۲۹ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۰:۲۹ کد : ۲۸۸۲۳ آگهی مزایده / مناقصه
تعداد بازدید:۳۲

دانشگاه تهران در نظر دارد تعدادی از فضاهای تجاری متعلق به اداره کل امور خوابگاه‌های خود را (به شرح جدول ذیل) از طریق تشریفات مزایده و به صورت اجاره واگذار نماید. لذا از علاقه مندان واجد شرایط دعوت بعمل می‌آید حداکثر تا تاریخ ۲۱ خرداد ماه با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و شماره فراخوان‌های اعلام شده نسبت به اطلاع از جزئیات مزایده و بارگذاری اطلاعات خود اقدام نمایند.

ردیف

عنوان مزایده

شماره فراخوان

1

اجاره غرفه فروش عطر متعلق به اداره کل امور خوابگاه های دانشگاه تهران

۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰24

2

اجاره واحد ارائه خدمات کامپیوتری (کافی نت) متعلق به اداره کل امور خوابگاه های دانشگاه تهران

۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰25

3

اجاره آرایشگاه (جلال) متعلق به اداره کل امور خوابگاه های دانشگاه تهران

۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰26

4

اجاره خیاطی (فاطمیه) متعلق به اداره کل امور خوابگاه های دانشگاه تهران

۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰27

5

اجاره آرایشگاه پردیس مرکزی متعلق به اداره کل امور خوابگاه های دانشگاه تهران

۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰28

6

اجاره مغازه کبابی (کوی) متعلق به ادار کل امور خوابگاه های دانشگاه تهران

۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰29

7

اجاره نانوایی سنگکی (فاطمیه) متعلق به اداره کل امور خوابگاه های دانشگاه تهران

۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰30

8

اجاره خوار و بار فروشی (سعادت آباد) متعلق به اداره کل امورخوابگاه های دانشگاه تهران

۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰31

9

اجاره آرایشگاه (چمران) متعلق به اداره کل امورخوابگاه های دانشگاه تهران

۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰32

10

اجاره خوار و بار فروشی (چمران) متعلق به اداره کل امورخوابگاه های دانشگاه تهران

۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰3۳

11

اجاره واحد صنفی خوابگاه حافظ متعلق به اداره کل امور خوابگاه های دانشگاه تهران

۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰34

12

اجاره مغازه خرازی (چمران) متعلق به اداره کل امورخوابگاه های دانشگاه تهران

۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰35


شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: ۰۲۱۶۱۱۱۲۴۴۱

 

کلید واژه ها: مزایده


نظر شما :