آگهی مناقصه / خریداری دو دستگاه مگنتومتر فلاکس گیت سه مؤلفه‌ای رصدخانه‌ای

۲۹ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۰:۲۳ کد : ۲۸۸۲۲ آگهی مزایده / مناقصه
تعداد بازدید:۲۸

مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در نظر دارد دو دستگاه مگنتومتر فلاکس گیت سه مؤلفه‌ای رصدخانه‌ای را از طریق مناقصه خریداری نماید. لذا از مناقصه گران گرامی دعوت بعمل می‌آید با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس https://setadiran.ir شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰۱۹ نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر ۰۲۱۶۱۱۱۲۴۴۱

 

کلید واژه ها: مناقصه


نظر شما :