آگهی مزایده / اصناف کوی دانشگاه تهران

۲۱ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۰:۵۹ کد : ۲۸۵۵۶ آگهی مزایده / مناقصه
تعداد بازدید:۳۲

دانشگاه تهران در نظر دارد تعدادی از فضاهای تجاری متعلق به اداره کل امور خوابگاه‌های خود را (به شرح جدول ذیل) از طریق تشریفات مزایده و به صورت اجاره واگذار نماید. لذا از علاقه مندان واجد شرایط دعوت بعمل می‌آید حداکثر تا تاریخ ۲۴ خرداد ماه با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و شماره فراخوان‌های اعلام شده نسبت به اطلاع از جزئیات مزایده و بارگذاری اطلاعات خود اقدام نمایند.

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: 02161112441

ردیف

عنوان مزایده

شماره فراخوان

1

اجاره واحد چاپ و تکثیر پردیس مرکزی متعلق به اداره کل امور خوابگاه های دانشگاه تهران

۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰36

2

اجاره واحد چاپ و تکثیر (فاطمیه) متعلق به اداره کل امور خوابگاه های دانشگاه تهران

۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰37

3

اجاره مغازه فروش لوازم بهداشتی(فاطمیه) متعلق به اداره کل امورخوابگاه های دانشگاه تهران

۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰38

4

اجاره فروشگاه پوشاک و لوازم ورزشی پردیس مرکزی متعلق به اداره کل امورخوابگاه های دانشگاه تهران

۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰39

5

اجاره میوه فروشی چمران متعلق به اداره کل امورخوابگاه های دانشگاه تهران

۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰40

6

اجاره میوه فروشی فاطمیه متعلق به اداره کل امورخوابگاه های دانشگاه تهران

۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰41

7

اجاره سالن ورزشی شهید چمران متعلق به اداره کل امورخوابگاه های دانشگاه تهران

۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰42

8

اجاره مغازه خرازی (فاطمیه) متعلق به اداره کل امورخوابگاه های دانشگاه تهران

۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰43

9

اجاره خوار و بار فروشی (جلال) متعلق به اداره کل امورخوابگاه های دانشگاه تهران

۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰44

10

اجاره خواربار فروشی پردیس مرکزی متعلق به اداره کل امورخوابگاه های دانشگاه تهران

۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰45

کلید واژه ها: مزایده


( ۱ )

نظر شما :