آگهی مزایده / برخی از فضاهای تجاری اداره کل امور خوابگاه‌ها

۱۶ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۵:۳۱ کد : ۲۸۴۱۲ آگهی مزایده / مناقصه
تعداد بازدید:۵۱

دانشگاه تهران در نظر دارد تعدادی از فضاهای تجاری متعلق به اداره کل امور خوابگاه‌های خود را (به شرح جدول ذیل) از طریق تشریفات مزایده و به صورت اجاره واگذار نماید. لذا از علاقه مندان واجد شرایط دعوت بعمل می‌آید با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و شماره فراخوان‌های اعلام شده نسبت به اطلاع از جزئیات مزایده و بارگذاری اطلاعات خود اقدام نمایند.

ردیف

عنوان مزایده

شماره فراخوان

۱

اجاره آرایشگاه فاطمیه متعلق به اداره کل امور خوابگاه‌های دانشگاه تهران

۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰۱۴

۲

اجاره فروشگاه پوشاک خوابگاه فاطمیه متعلق به اداره کل امور خوابگاه‌های دانشگاه تهران

۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰۱۵

۳

اجاره فروشگاه پوشاک پردیس مرکزی متعلق به اداره کل امور خوابگاه‌های دانشگاه تهران

۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰۱۶

۴


اجاره خیاطی پردیس مرکزی متعلق به اداره کل امور خوابگاه‌های دانشگاه تهران

 

۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰۱۷

۵

اجاره خشکشویی جدید پردیس مرکزی متعلق به اداره کل امور خوابگاه‌های دانشگاه تهران

۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰۱۸

۶

اجاره میوه فروشی پردیس مرکزی متعلق به اداره کل امور خوابگاه‌های دانشگاه تهران

۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰۱۹

۷


اجاره نانوایی پردیس مرکزی متعلق به اداره کل امور خوابگاه‌های دانشگاه تهران

 

۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰۲۰

۸

اجاره بوفه سینما متعلق به اداره کل امور خوابگاه‌های دانشگاه تهران

۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰۲۱

۹

اجاره بستنی و آبمیوه فروشی پردیس مرکزی متعلق به اداره کل امور خوابگاه‌های دانشگاه تهران

۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰۲۲

۱۰


اجاره خوار و بار فروشی خوابگاه فاطمیه متعلق به اداره کل امور خوابگاه‌های دانشگاه تهران

 

۵۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰۲۳

 

 

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر :۰۲۱۶۱۱۱۲۴۴۱

کلید واژه ها: مزایده


نظر شما :