آگهی مناقصه / تأسیسات باغ موزه نگارستان و موزه مقدم

۱۰ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۱:۳۸ کد : ۲۸۲۸۰ آگهی مزایده / مناقصه
تعداد بازدید:۲۵

دانشگاه تهران در نظر دارد راهبری و نگهداری تأسیسات مکانیکی و الکتریکی باغ موزه نگارستان و موزه مقدم خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان گرامی دعوت به عمل می‌آید تا تاریخ ۱۲/‏۰۳/‏۱۴۰۱‬ با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰۱۶ نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر: ۰۲۱۶۱۱۱۲۴۴۱

کلید واژه ها: مناقصه


نظر شما :