گسترش همکاری‌های دانشکده زیست‌شناسی دانشگاه تهران با موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی؛

دانشگاه تهران در زمینه بررسی گونه‌های در خطر انقراض با سازمان حفاظت محیط زیست همکاری می‌کند

تعداد بازدید:۲۵۳
همکاری‌های مشترک دانشکده زیست‌شناسی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران با موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست ایران در زمینه‌های آموزش تاکسیدرمی تخصصی نوین، روش‌های مولکولی بررسی گونه‌های در خطر انقراض و همچنین بانک‌های ژنی گسترش پیدا می‌کند.
دانشگاه تهران در زمینه بررسی گونه‌های در خطر انقراض با سازمان حفاظت محیط زیست همکاری می‌کند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از دانشکدگان علوم، ظرفیت‌های همکاری‌های مشترک بین دانشکده زیست‌شناسی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران و موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست در نشست مشترک دکتر مهران حبیبی رضایی رئیس دانشکده زیست‌شناسی دانشکدگان علوم و دکتر محمد مدادی مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت.

بر این اساس، همکاری‌های مشترک دانشکده زیست‌شناسی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران به عنوان قطب تبارزایی موجودات زنده کشور و موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی به‌ویژه در حوزه موزه‌های تاریخ طبیعی گسترش پیدا می‌کند.

همچنین تبادل نمونه‌های موزه‌ای و همکاری در زمینه‌های شناسایی نمونه‌ها توسط محققان و دانشجویان در قالب پایان‌نامه‌ها و فرصت‌های مطالعاتی، آموزش و تربیت نیروهای کارآمد در زمینه موزه و موزه‌داری، حفاظت از نمونه‌ها و آموزش تاکسیدرمی تخصصی نوین، همکاری مشترک در زمینه به‌کارگیری روش‌های مولکولی بررسی گونه‌های در خطر انقراض و همکاری در زمینه بانک‌های ژنی و سایر موارد مورد تاکید قرار گرفت.

طرفین بر پیگیری موضوعات مشترک مورد علاقه دو طرف در قالب انعقاد تفاهم‌نامه و قراردادهای فی‌مابین تاکید کردند.

کلید واژه ها: دانشکدگان علوم تفاهم‌نامه


( ۳ )

نظر شما :