اطلاعیه نحوه ثبت‌نام فرزندان اعضای هیات علمی(انتقال قطعی و مشروط به دانشگاه تهران)

تعداد بازدید:۹۲۰۲
اطلاعیه نحوه ثبت‌نام فرزندان اعضای هیات علمی(انتقال قطعی و مشروط به دانشگاه تهران)

پیرو اطلاعیه مورخ 14/5/1394 نحوه ثبت‌نام الکترونیکی و حضوری پذیرفته‌شدگان انتقالی، بر اساس آیین‌نامه انتقال فرزندان اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

        1-    ثبت‌نام این گروه از پذیرفته‌شدگان، صرفاً از طریق ورود به سامانه reg.ut.ac.ir مانند پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری سال 1394 انجام می گیرد.

2-    پس از ورود به سامانه مذکور و انجام مراحل مربوط، مدارک تحصیلی فرد باید بارگذاری شود.

توضیح: آخرین حکم کارگزینی و معرفی نامه‌ی امضاء و مهرشده عضو هیات‌علمی برای انتقال فرزند خود (با عنوان سازمان سنجش آموزش کشور) به همراه مدارک تحصیلی،باید در سامانه مذکور بارگذاری شود.

3-    این گروه از پذیرفته‌ شدگان نیز موظف هستند در «آیین ورودی و آشنایی با دانشگاه تهران» ، طبق تقویم تعیین شده مندرج در سامانه اصلی دانشگاه تهران (ut.ac.ir) شرکت نمایند.

4-    ثبت‌نام حضوری و ارایه مدارک تحصیلی این پذیرفته‌شدگان، طبق برنامه ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان دانشگاه تهران و با نظر پردیس/دانشکده محل قبولی خواهد بود.

5-    انتقال مجدد این گروه از پذیرفته‌شدگان، بر اساس آیین‌نامه مربوط امکان‌پذیر نمی‌باشد.

6-    صرفاً در مورد تغییر رشته در دانشگاه تهران، حکم تغییر رشته دانشجو پس از ثبت‌نام در رشته قبولی (رشته اصلی) توسط این اداره کل صادر می‌گردد.

7-    کارت دانشجویی این افراد، پس از ثبت‌نام الکترونیکی، چاپ و توسط اداره آموزش پردیس/دانشکده مقصد، در زمان ارایه مدارک تحصیلی، به دانشجو تحویل می‌گردد.

 

 

معاونت آموزشی دانشگاه تهران

                                                                                                                     اداره کل خدمات آموزشی


( ۲۸ )