آگهی مزایده / بخش تجهیزات پزشکی مرکز بهداشت و سلامت

۳۰ آذر ۱۴۰۰ | ۱۰:۵۰ کد : ۲۴۴۹۷ آگهی مزایده / مناقصه
تعداد بازدید:۲۲۳

دانشگاه تهران در نظر دارد بخش تجهیزات پزشکی مرکز بهداشت و سلامت خود را از طریق مزایده (مرحله دوم) و به صورت اجاره واگذار نماید. لذا از متقاضیان گرامی دعوت می‌گردد با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir (شماره فراخوان ۵۰۰۰۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰۱۵) نسبت به بارگذاری اطلاعات خود اقدام نموده و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۶۱۱۱۲۴۴۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

 


نظر شما :