دانشگاه تهران برترین دانشگاه کشور در تولید علم جهان اسلام معرفی شد

۱۸ شهریور ۱۳۹۳ | ۲۱:۴۹ کد : ۱۶۱۶ اخبار
تعداد بازدید:۱۰۰۸
دانشگاه تهران برترین دانشگاه کشور در تولید علم جهان اسلام معرفی شد

بر اساس داده های پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) برترین دانشگاه‌های کشور در حوزه تولید علم  معرفی شدند که دانشگاه تهران با تولید ۸ هزار و 512 مقاله فارسی رتبه اول تولید علم را در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به خود اختصاص داده است.

بر اساس این گزارش رتبه دوم با ۳ هزار و 550 مقاله برترین  در اختیار دانشگاه علامه طباطبایی است. رتبه های سوم تا پنجم به ترتیب به دانشگاه اصفهان با ۳ هزار و 496 مقاله فارسی، دانشگاه تربیت مدرس با ۲ هزار و 835 مقاله فارسی و دانشگاه شهید بهشتی بادو هزار و 510 مقاله فارسی اختصاص دارد.( ۱ )