فراخوان جذب پروپوزال‌های دانشجویی و پسادکتری در زمینه علوم و فناوری‌های کوانتومی

تعداد بازدید:۲۶۹
روابط عمومی دانشگاه تهران: مؤسسه علوم و فناوری‌های کوانتومی دانشگاه تهران طی فراخوانی از جذب پروپوزال‌های دانشجویی و پسادکتری خبر داد. در این فراخوان آمده است:

 مؤسسه علوم و فناوری‌های کوانتومی دانشگاه تهران با هدف توسعه علوم و فنون کوانتومی و با بهره‌گیری از توانایی‌ها و امکانات دانشگاه تهران تأسیس شده است. این مؤسسه در نظر دارد، ضمن همکاری با دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی ملی و بین‌المللی و استفاده از تجارب و پشتیبانی‌های علمی و فناورانه پژوهشگران عرصه داخلی و خارجی، در راستای توسعه و ارتقای علوم و فناوری‌های کوانتومی کشور گام برداشته و نقش خود را به‌عنوان مرجعیت علمی حوزه مذکور به خوبی ایفا کند.
متقاضیان می‌توانند پروپوزال‌های خود را از طریق ایمیل iqst@ut.ac.ir و یا از طریق اتوماسیون اداری به کارتابل سرپرست مؤسسه علوم و فناوری کوانتومی حداکثر تا تاریخ ۱۵ اسفندماه سال ۹۹ ارسال کنند. میزان حمایت از طرح‌های ارسالی در جدول زیر آمده است:
 

ردیف مقطع

 میزان حمایت از دانشجو / ماهانه
(میلیون ریال)

 میزان اعطای گرنت به استاد طی یک دوره
(میلیون ریال)

 طول دوره
(قابل تمدید)

۱  کارشناسی‌ارشد ۱۰ ۲۰ یک‌سال
۲ دکتری ۲۰ ۳۰ دوسال
۳ پسادکتری ۵۰ ۲۰ یک‌سال


برای دریافت فرم و موضوعات پیشنهادی کلیک کنید.

کد تحریریه : ۱۰۰/۱۰۱/۱۰۲

کلید واژه ها: جذب پروپوزال علوم و فناوری‌های کوانتومی مؤسسه علوم و فناوری‌های کوانتومی


نظر شما :