اطلاعیه اجرای ارزیابی یکپارچه کیفیت رشته‌های دوره کارشناسی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۹

تعداد بازدید:۶۹۱
مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران، در اطلاعیه‌ای نحوه اجرای ارزیابی یکپارچه کیفیت رشته‌های دوره کارشناسی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۹ را اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است:

پس از سه سال انجام مطالعات تطبیقی ارزیابی برنامه (Program Evaluation)، بررسی کلیه برنامه‌های درسی رشته‌های دوره کارشناسی دانشگاه تهران، هماهنگی میان واحدهای مسئول در اجرای ارزیابی رشته و بسترسازی و تمهید مقدمات ضروری، اجرای ارزیابی یکپارچه کیفیت رشته‌های دوره کارشناسی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۹ از یکشنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۹ به شرح زیر انجام خواهد شد:

الف - محورهای ارزیابی

 1. تدوین گزارش جامع وضعیت رشته‌های دوره کارشناسی
 2. گردآوری‌های داده‌های ثبتی مرتبط با هر رشته از سامانه‌ها و واحدهای ذیربط
 3. مشارکت چهار گروه ارزیابی کننده در ارزیابی الکترونیکی و محرمانه رشته‌های دوره کارشناسی:
 • دانش‌آموختگان ۵ سال گذشته رشته‌های دوره کارشناسی
 • دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره‌های کارشناسی با حداقل ۱۲۰ واحد گذرانده
 • اعضای هیأت علمی گروه‌های آموزشی در هر رشته دوره کارشناسی
 • کارفرمایان دانش‌آموختگان دانشگاه تهران در نهادهای دولتی و خصوصی
   

ب - واحدهای مسئول در ارزیابی یکپارچه کیفیت رشته‌های دوره کارشناسی دانشگاه

 1. مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه
 2. معاونت آموزشی دانشگاه
 3. دانشکده / گروه‌های آموزشی دانشگاه
 4. اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه
 5. اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه
 6. اداره کل برنامه‌ریزی و تحول سازمانی دانشگاه
 7. پژوهشکده زبان ملل دانشگاه
 8. شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه
   

ج - بازه زمانی اجرای ارزیابی رشته

 1. هفته اول: شروع ارزیابی از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ (مکاتبه اول)
 2. هفته دوم: از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ به مدت یک هفته (یادآوری اول)
 3. هفته سوم: از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ به مدت یک هفته (یادآوری دوم)

امید است با مشارکت همه همکاران هیأت علمی، دانشجویان (۱۲۰ واحدی) و دانش‌آموختگان دوره‌های کارشناسی دانشگاه، بستر مناسبی برای ارتقای کیفیت فعالیت‌های مرتبط با رشته‌های دوره کارشناسی ایجاد، گفتمان ارزیابی کیفیت در دانشگاه و جامعه بیش از پیش تقویت و نتایج ارزیابی پیش‌رو در تصمیمات کلان مدیریتی دانشگاه منشأ اثر شود.

کلید واژه ها: مرکز ارزیابی کیفیت آموزشی


نظر شما :